Hallinto

Espoon Asunnot on Espoon kaupungin sataprosenttisesti omistama osakeyhtiö. Määräysvalta ja hallinnointi on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.
Image

Yhtiökokous

Yhtiökokous on ylin päätöksentekoelimemme, jossa päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja vahvistaa tilinpäätöksen.

Yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisena aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Hallitus

Hallitus huolehtii Espoon Asuntojen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa sekä vahvistaa yhtiön strategian. Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista asukkaat valitsevat kaksi. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille kaikille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden nimeämistä ehdokkaista.

Espoon Asuntojen varsinainen yhtiökokous vahvisti maaliskuussa 2018 hallituksen kokoonpanon seuraavanlaisena:

Ryhmäkuva Espoon Asuntojen hallituksesta

Kuvassa vasemmalta oikealle: Timo Rauhanen ( varajäsen Riikka Keskitalo), asukasjäsen Linnea Fagerroth (Ursula Kuula), hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Myllärniemi (Satu Raudasoja), hallituksen puheenjohtaja Elias Erämaja (Merja Rukko), asukasjäsen Pirkko Saarnio (Yrjö lyytinen),  Kirsi Åkerlund (Jaakko Ravald), Jyrki Lohi (Kari Paunonen)

Espoon kaupungin konserniohjeessa linjataan, että merkittävimpien kaupungin tytäryhteisöjen tulee laatia hallituksen kokouksista julkinen päätöskooste. Noudatamme ohjeistusta ja julkaisemme kokousten koosteet verkkosivustomme uutisvirrassa. 

Toimitusjohtaja

Espoon Asuntojen toimitusjohtaja on Jaakko Kammonen. Hän aloitti tehtävässä 1.1.2018.

Toimitusjohtaja Jaakko Kammonen

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Espoon Asuntojen johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan tukena yhtiön strategian laatimisesta ja toteutumisesta.

Toimitusjohtajan sijainen on rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä

Johtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee kaikki strategiaan, budjetointiin, investointeihin, toiminnan suunnitteluun ja taloudelliseen raportointiin liittyvät asiat. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana elimenä.

Johtoryhmän kokoonpano

 

Ryhmäkuva Espoon Asuntojen johtoryhmästä

Kuvassa vasemmalta oikealle: isännöintijohtaja Aki Moilanen, talousjohtaja Milla Kalmi, henkilöstöpäällikkö Minni Lumme, asiakkuusjohtaja Juha Heino, rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä, viestintäpäällikkö Hanna-Maija Loikkanen ja toimitusjohtaja Jaakko Kammonen

Organisaatio

Espoon Asunnoilla työskentelee yli sata asumisen, rakennuttamisen ja kiinteistöalan ammattilaista.

Strategia

Tehtävämme on edistää asiakkaidemme hyvinvointia ja lisätä Espoon kaupungin kilpailukykyä.